Gjerpen (gnr. 29)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, en av de gårder i Skoger som tidligst ble ryddet, ligger på den østligste skråning av Leirelven som strekker seg fra Fjell til Ingvaldsåsen. Gården var i eldre tid en betydelig gård, men er nå utparsellert. Navnet ble trolig oppr. skrevet Gerpvin, senere Gærpin (1398), Gierpind (1593), Gierpenn (1604), Hierpen (1723). Første stavelse i navnet er trolig elvenavnet Garpa, annet ledd er vin, gressgang, det eldste sammensetningsledd i norske gårdsnavn. En andel i gården eides i 1398 av Haug kirke, i 1595 av Jon Nielsson Tordenstierne til Gulloug adelige setegård i Lier. Fra 1680 eides gården av byborgere i Drammen, fra 1891 til 1918 skiftet den eiere 7 ganger til den ble overtatt av Olaf Stubberud fra Konnerud, bror av Adolf Stubberud på Langum. Det er 76 bruksnumre på gården. Ved G. ligger Gjerpenåsen (305 m.o.h.) og skibakken Gjerpenkollen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet