Gjessing, Gustav Antonio (1835 – 1921)

Filolog og skolemann, f. i Drammen, s. av C. G. Rektor i Arendal 1880-1904. Skrev flere avhandlinger om emner fra gammelnorsk-islandsk litteratur og oversatte den eldre Edda (1899). Hans hovedverk var «Undersøgelse af Kongesagaens Fremvækst» (1873-76). Medlem av Videnskabsselskabet i Kristiania og ridder av St. Olavs Orden.

Cookies | Personvern

bn