Gjessing, Harald Gustav Antonio (1882 – 1970)

Øyenlege, f. i Drammen, s. av skipsreder Harald F. A. G. Virket fra 1911 som øyenlege i sin fødeby, dr. med. 1920. Skrev tallrike avhandlinger i norske, tyske, engelske, amerikanske og franske fagtidsskrifter, hans doktoravhandling «Kliniske linsestudier» ble offentliggjort i Norsk Magasin for Lægevidenskapen 1920. Holdt i 1934 en rekke forelesninger i England, var frem til 1940 fast medarbeider i Centralblatt für Ophthalmologie. Fra 1918 medlem av autorisasjonskomitéen for øyenspesialister. Utga læreboken «Diagnostiske og differential-diagnostiske oversikter i øyensykdommer» (1950) og «Anamnesen og den generelle iakttagelses betydning for diagnosen av øyesykdommer» (1968). Innbudt medlem av Svenska Läkaresellskapet 1945, æresmedlem i Optalmolologiske Selskab i København og Drammens medisinske selskap 1951. Forøvrig kjent som byens fremste frimerkesamler.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet