Glaneren

ble i 1982 satt som navn på en veistump i et byggefelt på Åskollen, en forlengelse av P.C. Bjerckes vei som gikk opp fra Nordbyveien, krysset Olaf Mørchs vei og fortsatte opp over Solbakken og inn i felt F. Navnet var etter kollen Glaneren, som lå 300-400 meter fra Solbakken. Navnekomitéen fant det viktig at gammel navnetradisjon ble ivaretatt, men beboerne var ikke villige til å bo i «Glaneren», og etter en del strid ble navnet i 1986 endret til Pedros vei (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet