Gleditsch, Carl Einar (1883 – 1968)

Forsikringsmann, f. i Sør-Odal, fra 1915 bosatt i Drammen som kontorsjef for Forsikringsselskapet Norge (1915-36) og adm. dir. (1936-52), samtidig med at han var adm. dir. for selskapet Land og By. Styremedlem i Assurancekomitéen 1937-43, fra 1939 medlem av representantskapet i Norsk Varekrigsforsikring, styremedlem i Forsikringsforeningen 1937-42 og av dens 20- mannsutvalg fra 1937. Fra 1944 ordfører i Drammens Handelsbanks representantskap.

Cookies | Personvern

bn