Glorup

Husmannsplass under Vestre Åserud, som fra 1810 til 1837 var bebodd av Gulbrand Persen. Plassen ble i 1844 skyldsatt og solgt som eget bruk til Kari Eriksdatter.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet