Glorup

Husmannsplass under Vestre Åserud, som fra 1810 til 1837 var bebodd av Gulbrand Persen. Plassen ble i 1844 skyldsatt og solgt som eget bruk til Kari Eriksdatter.

Cookies | Personvern

bn