Gløttevollen

ble i 1969 satt som navn på en regulert vei fra Thorrudgaten (krysset Konnerudgaten/Bemåsbakken) forbi Thorrud til Myrbråten. Den fikk sitt navn etter en eiendom tilhørende Jarlsbergverket, som på kartet av 1741 er oppført som parsell nr. 95 med navnet Gløttevall. Veien var prosjektert delvis over denne eiendom. Reguleringen ble senere opphevet og erstattet med reguleringsplan for Kirkegrenda. En ny regulert vei fra Simensbråten i flere traséer sydøstover mot Konnerudgaten fikk i 1987 navnet Gløttevollen.

Cookies | Personvern

bn