Glud, Paul (+ ant. 1720)

Amtmann og gårdbruker i Skoger, bosatt på Austad. Lagmann i Fredrikstad, fra 1695 amtmann i Buskerud, kjøpte i 1697 begge Austad­gårdene på auksjon og brukte dem senere under ett. Søstersønn av kong Christian V’s elskerinne Sophie Amalie Moth, et slektskapsforhold som trolig hadde innflydelse på hans utnevnelse til amtmann. Foruten Austad eide Glud Danvik og en av Strøm-gårdene. Den 2. januar 1706 ladet han et gevær for å skyte en elg som var kommet inn på Austads marker. Skuddet gikk av og drepte hans hustru, Inger Marie f. Bording. Glud ble mistenkt for forsettlig hustrudrap idet man mente han ville kvitte seg med henne for å kunne gifte seg med en søster av justisråd Moss, Maren Pedersdatter (1682-1745), hvilket han også straks gjorde. Glud ble suspendert inntil hans sak hadde vært for domstolene, hvor han ble frikjent. Det har senere vært delte meninger om hans skyld. Glud var upopulær hos byens store trelasthandlere idet han ytet bøndene støtte mot dem. Han døde av slag under en kommisjonsforretning ved Bingens lense.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet