Gomperud (gnr. 81)

Liten matrikkelgård i Konnerud sogn (Gomperudgaten 38) fra sognegrensen nede ved Baklia og i en kile sydover mot Stordammen. Navnets første stavelse er trolig et person- el. kjælenavn, muligens Gunbjørn, men kan også bety bakpart, dvs. den bakre gården. Fra gammelt av Krongods, senere grevegods. C. H. Hausmann ble eier i 1699 etter et makeskifte med greven, men i 1738 ble gården atter underlagt Jarlsbergverket og solgt ved auksjonen i 1777. Det er 288 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern

bn