Gomperud øvre

Bruk utskilt fra Gomperud (bnr. 9, Gomperudgaten 50) ca. 1860, senere overtatt av kirketjener Hans L. Gomperud.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet