Gomperud øvre

Bruk utskilt fra Gomperud (bnr. 9, Gomperudgaten 50) ca. 1860, senere overtatt av kirketjener Hans L. Gomperud.

Cookies | Personvern

bn