Gomperudhavna

Boplass i skogkanten sydøst for Springover, oppr. husmannsplass under Skalstad. Stedets og navnets opprinnelse er ikke kjent.

Cookies | Personvern

bn