Gomperudløkka

ble i 1980 satt som navn på en regulert intern vei sydover i feltet Gomperud. Veien falt imidlertid bort, og i 1987 ble navnet istedet satt på veien fra snuplassen ved Vanntårnet til enden av Gomperud felt Q.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet