Gomperudløkka

ble i 1980 satt som navn på en regulert intern vei sydover i feltet Gomperud. Veien falt imidlertid bort, og i 1987 ble navnet istedet satt på veien fra snuplassen ved Vanntårnet til enden av Gomperud felt Q.

Cookies | Personvern

bn