Gorbu (Gaardbo) (gnr. 35)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, sognets minste. Oppr. husmannsplass under Østre Knive, utskilt som eget bruk 1699 og fra 1838 matrikulert med eget gårdsnummer. Navnet er sammensatt av gor (dynn, mudder) og bu (gård). I 1699 fikk Jon Persson skjøte på plassen av broren Paal, med rett til å hugge gjerdefang samt havn og gressgang for to kuer. Fra Gorbu ble plassen Grønlia utskilt. Det er 10 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet