Gotskalk Johnsons vei

Boliggate på Toppenhaug som fra Lammers gate går parallelt med Tomineborgveien opp til den østre del av Strøtvetjordene mot grensen til Lier. Den fikk i 1938 sitt navn etter lærer Gotskalk Johnson (s.d.) med den begrunnelse at han «var en av de dyktigste lærere Drammen har hatt».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet