Graff, Ludvig Joachim (1846 – 1912)

Oberst, f. i Drammen, s. av kjøpmann Johan Peter G. Revisjonssjef i Nordenfjeldske Dampskibsselskab. Ridder av St. Olavs Orden 1911.

Cookies | Personvern

bn