Graff, Ludvig Joachim (1846 – 1912)

Oberst, f. i Drammen, s. av kjøpmann Johan Peter G. Revisjonssjef i Nordenfjeldske Dampskibsselskab. Ridder av St. Olavs Orden 1911.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet