Gram, Harald Mathias (1875 – 1929)

Lege, f. i Drammen. Dosent i bakteriologi ved Universitetet i Oslo (1915-19), medisinaldirektør (1919 – 26) og stadsfysikus ( 1926-29) i Oslo.

Cookies | Personvern

bn