Gram, Harald Mathias (1875 – 1929)

Lege, f. i Drammen. Dosent i bakteriologi ved Universitetet i Oslo (1915-19), medisinaldirektør (1919 – 26) og stadsfysikus ( 1926-29) i Oslo.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet