Gram,A.

Kolonialforretning, Rød på Gulskogen (Rødgaten 2), grunnlagt 1901 av Ole Gram, solgte kolonialvarer, kjøtt og grønnsaker. Nedlagt ca. 1973.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet