Gram,A.

Kolonialforretning, Rød på Gulskogen (Rødgaten 2), grunnlagt 1901 av Ole Gram, solgte kolonialvarer, kjøtt og grønnsaker. Nedlagt ca. 1973.

Cookies | Personvern

bn