Grams Høvleri

Anlagt 1880 av Carl Gram på tomten etter skipsbyggeriet på Holmen. Han oppførte et høvleri med to høvelmaskiner, og for å utnytte dampproduksjonen ved høvleriet bygget han i 1883 Holmen Papirfabrik, som fikk sin billige drivkraft fra bruket. Høvleriet brant i 1895 og ble ikke gjenoppført.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet