Gramsborgsmia

lå på skrå over veien mot Gramsborg landhandleri, kaltes senere Gjøia. Smedene Kristoffer Loe (1818-1912) og Johan Hartvig Olsen Loe, sønner av Ole Kristoffersen på Gramsborg (Poppegården), var meget populære, de var begge ugifte og bodde på Lo (Knatholt).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet