Gramsborgveien

Vei på Konnerud, hovedinnfartsåren fra Konnerudgaten til Gramsborg, fikk sitt navn stadfestet i 1979. Veien har sitt navn etter gården Gramsborg (Poppegården).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet