Gramsborgveien

Vei på Konnerud, hovedinnfartsåren fra Konnerudgaten til Gramsborg, fikk sitt navn stadfestet i 1979. Veien har sitt navn etter gården Gramsborg (Poppegården).

Cookies | Personvern

bn