Grand kinematograf

ble den 1. januar 1907 åpnet i Kinematografteatrets fraflyttede lokaler i Engene 6. I september 1911 byttet kinoen lokaler med Drammen kinematograf i Engene 13, men gikk inn allerede samme år. Eier var Daniel Olsen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet