Granholt

var det første «byhus» som ble bygget på Konnerud. Huset ble egenhendig oppført nedenfor Espeset av ingeniør Kaspar Hansen som en beskjeden sommerbolig på midten av 1880-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet