Granli

Bruk i Skoger hovedsogn, bnr. 1 av Fjøset, oppsto ved gårdens deling i 1836 da Granli ble overtatt av Per Paulsen, som drev skomakeri ved siden av gårdsbruket.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet