Granli

Bruk i Skoger hovedsogn, bnr. 1 av Fjøset, oppsto ved gårdens deling i 1836 da Granli ble overtatt av Per Paulsen, som drev skomakeri ved siden av gårdsbruket.

Cookies | Personvern

bn