Gravdalskongene (Gravdalsherrene)

I Gravdalsskogene skal i gammel tid de s.k. Gravdalskongene el. Gravdalsherrene ha hatt sitt tilholdssted. De skal ha hatt rike sølvskjerp («Kalven ligger på Kongsberg, men kua ligger i Gravdal»), og skal ha ridd til Skoger kirke med sølvskodde hester. Ifølge sagnet måtte ikke klokkene lyde i kirken før Gravdalsherrene var i sikte. Sagnet antas imidlertid å være et vandresagn som også fortelles andre steder i landet, men det er uvisst hvor sagnet egentlig oppsto (se også: Andor).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet