Gravdalskongene (Gravdalsherrene)

I Gravdalsskogene skal i gammel tid de s.k. Gravdalskongene el. Gravdalsherrene ha hatt sitt tilholdssted. De skal ha hatt rike sølvskjerp («Kalven ligger på Kongsberg, men kua ligger i Gravdal»), og skal ha ridd til Skoger kirke med sølvskodde hester. Ifølge sagnet måtte ikke klokkene lyde i kirken før Gravdalsherrene var i sikte. Sagnet antas imidlertid å være et vandresagn som også fortelles andre steder i landet, men det er uvisst hvor sagnet egentlig oppsto (se også: Andor).

Cookies | Personvern

bn