Greaseproof

Navn på en type papir, produsert i en rekke varianter, på norsk kjent som matpapir el. smørpapir. Greaseproof var hovedproduktet til en rekke av papirfabrikkene i Drammen da disse ble startet opp, frem til 1920 var Drammen trolig en verdensmetropol for denne papirtypen. Greaseproof ble utviklet i 1894 av brukseier Otto Munthe Claudius Tobiesen på Granfos Brug ved Lysakerelven og produksjonen spredte seg med ing. Emil Ryberg via Modum og fra 1905 til Drammen. Fire av fabrikkene i Drammen startet sin virksomhet med greaseproof som hovedprodukt. Produksjonen forsvant helt da Star Paper Mill ble nedlagt i 1987.

Cookies | Personvern

bn