Gregersen, Gerh.

Kolonial- og viltforretning i Hauges gate 7, grunnlagt 1899 av Gerhard G., nedlagt ca. 1940.

Cookies | Personvern

bn