Grette, Reier Kristiansen (1920 – 1986)

Kjøpmann i Drammen, f. i Røyken. Egen forretning fra 1946. Formann i Drammens Kjøbmannsforening, Norges Kolonial- og landhandlerforbund og Norsk Kjøpmannsinst. A/S.

Cookies | Personvern

bn