Grette, Reier Kristiansen (1920 – 1986)

Kjøpmann i Drammen, f. i Røyken. Egen forretning fra 1946. Formann i Drammens Kjøbmannsforening, Norges Kolonial- og landhandlerforbund og Norsk Kjøpmannsinst. A/S.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet