Grevlingveien

utgår fra Dalegårdsveien like ved Aronsløkka og går parallelt med Kristian brenners vei østover like under denne. Gaten fikk i 1971 navnet Moseveien, men tomteeierne ba om navneendring fordi folkehumoren kalte veien – som krysset Arons vei – for Moses’ vei. Da navneendringen fant sted var det ennå ikke bygget noen hus langs veien, de eneste beboere var en veletablert grevlingfamilie som påviselig hadde hatt hi i området fra før 1920. Gatenavnkomitéen fant at dette burde tilsi at veien også i fremtiden burde bære navn etter områdets første beboere. Grevlingfamilien flyttet imidlertid da veien ble bebygget med eneboliger. I 1981 ble det igjen bedt om navneendring med den begrunnelse at «alle» – uvisst av hvilken grunn – «trodde» at Grevlingveien var en vei på Konnerud, bl.a. ble post adressert til beboerne stadig feilsendt til Konnerud postkontor. Navnet ble imidlertid opprettholdt.

Cookies | Personvern

bn