Griffenfeld, Peder Schumacher (1635 – 1699)

Rikskansler, ervervet 1671 Tønsberg grevskap med Sem kongsgård, som fikk navnet Griffenfeld og omfattet bl.a. hele Strømsø og Strømsgodset, ble samme år opptatt i adelsstanden som greve av Griffenfeld (senere Jarlsberg grevskap). Danmark-Norges allmektige rikskansler 1673-76. Falt deretter i unåde, ble dømt til døden og utstøtt av adelsstanden 1676. Dommen ble omgjort til livsvarig fengsel først etter at bøddelen hadde hevet sverdet til hugg. Tilbragte sine siste 23 år i fangenskap, herunder 18 år (1680-98) på Munkholmen i Trondhjem. Hans fetter Albert Schumacher (s.d.) bodde en tid i Drammen som toller og Griffenfelds representant i grevskapet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet