Grimsgaard, Christian Semb (1824 – 1895)

Tollkasserer i Drammen 1890-95, tidl. generalmajor, kommandant på Fredriksten festning, adjutant hos kong Carl XV, direktør for Norges Geografiske Oppmåling og stortingsmann, utarbeidet forslag til omorganisering av den norske hær. Kommandør av St. Olavs Orden 1875.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet