Grimsgaard, Wilhelm le Fevre (1868 – 1937)

Distriktslege i Drammen 1912-23, fylkeslege i Buskerud 1923-25. Organiserte sammen med G. H. Pettersen privatpleie for sinnssyke i Lier («Lier-systemet»). Tok initiativet til å bygge Lier sykehus, hvis direktør han var fra 1925 til sin død.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet