Grindastua

Boplass på grensen mellom Mælen og Ingvaldsåsen, hvor det var en grind mellom gårdene. I dag går veien der huset sto, med noen slyngplanter på oversiden av veien som eneste minne om boplassen. Stua ble i de siste år frem til 1940 benyttet som kommunal bolig, og en av dem som bodde der mesteparten av sitt liv var Graut-Edvard som var kjent for sine store krefter. Tilnavnet skal han ha fått fordi han engang selv spiste opp barselsgrøten som han skulle bringe til en kone som nettopp hadde nedkommet. Graut-Edvard skal ved en anledning også ha løftet en hest opp fra bakken.

Cookies | Personvern

bn