Grønbeck, Peter Chr. (1740 – 15.10.1814)

Sogneprest i Skoger 1773-1802 s. av sogneprest G. på Fredrikshald. Pers. kapellan hos sogneprest Grønbeck i Lier 1763, fra 1802 sogneprest i Stokke. En meget virksom prest som gjenopptok føringen av presten Hammers «husbesøkelsesprotokoll», nedla meget arbeide i kristendomsundervisningen. Skogerungdommen fikk i hans tid ros for sin gode kristendomskunnskap. Formann i fattigkommisjonen. I Grønbecks tid ble Jarlsbergverket nedlagt, en begivenhet som førte til mye nød og elendighet.

Cookies | Personvern

bn