Grøner, Amund Christian Fredrik (1788 – 1837)

Trelasthandler i Drammen, angivelig uekte sønn av arveprins Frederik og halvbror av kong Christian Frederik. Kaptein i Hæren 1814. Borgervæpningens første stadshauptmand 1823-27, stortingsmann for Drammen 1826. Innblandet i Hetting-saken (s.d.) og kunne derfor ikke møte på Stortinget 1828.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet