Gropa

Betegnelsen på en del av Øvre Storgate fra Hotvetbekken til Øvre Sund, fikk sin betegnelse fordi gaten svingte i en bratt bakke mot elven frem mot Øvre Sund, dengang gaten lå nærmere elvebredden enn i dag. Etter en brann i 1838 ble gaten og Gropa rettet ut. Strekningen het allerede fra 1760-tallet Sundgaten, et navn som ble stadfestet i 1866, men etter bybrannen samme år ble Sundgaten innlemmet i Øvre Storgate.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet