Grøtterud, Chr., A/S (Gunerius Baches Eftf.)

Manufaktur-, kåpe-, sengeutstyrs- og hvitevareforretning i Engene 15, grunnlagt 4. november 1893 av Gunerius Bache, overtatt 25. oktober 1925 av Chr. G., aksjeselskap 1926 med Chr. G. som disponent, igjen enmannsforetak 1946. I 1948 døde Chr. G. og forretningen ble overtatt av hans barn Karl, Borghild, Agnes, Paul, Thorleif og Elsa med Karl Grøtterud som bestyrer. Forretningen, som var kjent for sin hyggelige atmosfære og betjening, hadde kunder fra bl.a. Lier, Hurum, Røyken, Eiker, Svelvik og Sande. Den ble nedlagt ca. 1975.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet