Gruba

Kort stikkvei som går nordover fra Bråtan vest for Nimannsveien, en tid brukt som oppkjørsel til Landfallgruben hvor forekomster av molybden var blitt utdrevet. Molybdengruven var blitt satt i drift i 1915, men nedlagt allerede 1918. Tyskerne gjenopptok driften 1941-45 bl.a. ved hjelp av russiske krigsfanger. Gruvedriften ble ikke fortsatt etter frigjøringen og gruvene ble gjenmurt. I 1953 ble navnet Grubeveien stadfestet, senere inngikk veien som den østre del av Hasselveien med utgangspunkt i Bråtan, inntil navnet Gruba ble stadfestet i 1982.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet