Grustaket

ble i 1983 satt som navn på en vei som fra 4. Strøm terrasse går inn i et nytt boligområde. Veien går ut fra et gammelt grustak som var et stort stridsspørsmål under reguleringsbehandlingen, og som til sist ble regulert til friområde.

Cookies | Personvern

bn