Grustaket

ble i 1983 satt som navn på en vei som fra 4. Strøm terrasse går inn i et nytt boligområde. Veien går ut fra et gammelt grustak som var et stort stridsspørsmål under reguleringsbehandlingen, og som til sist ble regulert til friområde.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet