Gulbrandsen, A.

Kolonial- og melkeforretning i Hauges gate 70, grunnlagt 1897, senere overtatt av Regine Johansen. Videreført ca. 1950 av August Nygaard under navnet A. Gulbrandsens Eftf., nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet