Gulbrandsens Dampskibsexpedition

ble i 1898 grunnlagt på Bragernes kai av Tollef Gulbrandsen. Det var daglig rute med «Juno» fra Drammen til Holmestrand med mellomsteder, daglig rute/godsrute med «Farmanden» fra Drammen til Kristiania samt Sørlandske kystfart Drammen-Bergen/retur med «Flekkefjord», «Fragtemann 2» og «Fragtemann 3». Gulbrandsen drev også tollklarering og spedisjonsforretning.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet