Gulliksrud (gnr. 39)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Gulliksrudveien 35). Navnet kommer av et mannsnavn (Gunnleikr, Gunnleik el. Gudleikr, Gullik). Tidl. skrivemåter: Gunnleikr (gmn.), Gunleiksrud (1398), Gullicksrød (1593), Gulicksrødt (1604), Gullixrøed (1668), Gullichsrøed (1723). I første halvdel av 1300-tallet bodde Torkel og Sigrid på gården, deres sønn Ormstein var gift med den mektige Aasa Salmundsdatter til Selvik i Sande. På beg. av 1600-tallet eides gården dels av brukeren, dels av Vålebøndene, men etter 1650 ble gården overtatt av byborgerne. I 1778 ble den delt mellom søstrene Maren Kristine og Olene og deres ektemenn, Hans Halvorsen Breda og Haakon Johnsen, i to bruk. Bnr. 1 ble i 1856 ervervet av Halvor Torstensen Holm fra Nore, og gården er fortsatt i hans etterkommeres eie. Det er 28 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet