Gulliksrudveien

Vei i Skoger som fikk sitt navn i 1979. Utgår fra Holmestrandsveien (gamle E-18) forbi Skoger skole. Har sitt navn etter gården Gulliksrud hvis grunnveien går over.

Cookies | Personvern

bn