Gulliksrudveien

Vei i Skoger som fikk sitt navn i 1979. Utgår fra Holmestrandsveien (gamle E-18) forbi Skoger skole. Har sitt navn etter gården Gulliksrud hvis grunnveien går over.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet