Gundersen, Bertrand (1854 – 1915)

Skolemann og politiker, f. i Drammen, s. av skipsfører Carl Magnus G. Rektor i Bodø 1892-1909, deretter i Skien. Stortingsmann 1906-09, formann i den departementale komité for de høyere skoler av 1911, hvis innstilling førte til opprettelsen av landsgymnasier. Utga lærebøker, særlig i tysk, og grunnla 1893 Nordlands Avis, hvor han et par år var redaktør.

Cookies | Personvern

bn