Gundersen, Bertrand (1854 – 1915)

Skolemann og politiker, f. i Drammen, s. av skipsfører Carl Magnus G. Rektor i Bodø 1892-1909, deretter i Skien. Stortingsmann 1906-09, formann i den departementale komité for de høyere skoler av 1911, hvis innstilling førte til opprettelsen av landsgymnasier. Utga lærebøker, særlig i tysk, og grunnla 1893 Nordlands Avis, hvor han et par år var redaktør.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet