Gundersen, Ernst Thorleif (1891 – 1967)

Lege, f. i Drammen. Cand. med. 1918, amanuensis hos stadslegen i Drammen 1918-19, deretter privat praksis i Drammen. Lege ved Drammen komm. alderstrygd 1936-50, formann i Drammens Lægeforening 1934-48, formann i den kommunale alderstrygd 1930-35, medlem av Drammen bystyre og formannskap, fra 1946 styremedlem i Drammen sykehus. Formann i Drammens Sparebanks forstanderskap 1941, fra 1953 medlem av bankens direksjon.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet