Gundersrød, Julius Christian Johnsen (1848 – 1931)

Gårdbruker på Gundesø fra 1880, drev i lengre tid skog- og trelastfabrikk sammen med H. J. Hanson. Gårdsbruket ble drevet til et mønsterbruk, og G. fikk sin kvegbesetning på et særdeles høyt nivå med en temmelig enestående melkeytelse. Medlem av Skoger herredsstyre i 30 år, i en stor del av denne tid også medlem av formannskapet. Kirkeverge i 21 år, medlem av Skoger Sparebanks direksjon, skolestyret, prestegårdstilsynet, lignings- og overligningskommisjonen; skogtakstmann og takstmann for Hypothekbanken.

Cookies | Personvern

bn