Gundersrød, Julius Christian Johnsen (1848 – 1931)

Gårdbruker på Gundesø fra 1880, drev i lengre tid skog- og trelastfabrikk sammen med H. J. Hanson. Gårdsbruket ble drevet til et mønsterbruk, og G. fikk sin kvegbesetning på et særdeles høyt nivå med en temmelig enestående melkeytelse. Medlem av Skoger herredsstyre i 30 år, i en stor del av denne tid også medlem av formannskapet. Kirkeverge i 21 år, medlem av Skoger Sparebanks direksjon, skolestyret, prestegårdstilsynet, lignings- og overligningskommisjonen; skogtakstmann og takstmann for Hypothekbanken.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet