Gundesø (Gunnarsrud) (gnr. 41)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn. Navnet ble oppr. skrevet Gunnarsrud, dvs. jordstykket som ble ryddet av Gunnar, senere Gunnulsrud (1572), Gundisrød (1605), Gundersrud (1668), Gundesøe (1723), og like til begynnelsen av 1900-tallet «den aldeles umulige form Gundesø, som om navnet hadde noe med sjø å gjøre» (Trygve Gjertsen: Gaardsnavn i Skoger), deretter Gunse, Gunnarsrud (1930) og igjen Gundesø. Kirken eide fra gammelt av parter i gården, som i 1683 ble solgt til brukeren Oluf Larssøn Bjørlow av hans svigerfar, sogneprest Mats Olufsson Engelstrup i Sande. Bruket ble delt i 1813. I 1838 gikk det ene hovedbruket (bnr. 4) over til John Tollefsen (1813- 1880), som tilhørte en av Skogers eldste slekter. Gården er fortsatt i familiens eie. Tollefsen hadde tidligere vært bestyrer på Store Haneval, og ble senere medlem av herredsstyret. Sønnen Julius Christian G. (s.d.) eide gården fra 1880 til 1931. – Bnr. 5 ligger i det alt vesentlige østenfor jernbanelinjen, her drev Hans Martinius Johnsen på slutten av 1800-tallet landhandleri. I 1924 ble bruket solgt til Chr. Winnæss, som la vannledning fra et tjern i Skalpeskogen, dette betjente en rekke hus i vid omkrets. En parsell av eiendommen ble i 1922 solgt til Einar Mogensen som anla handelsgartneri. Det er 224 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet