Gundesøhagen

ble i 1978 satt som navn på en kombinert gang og adkomstvei mellom Skoger stasjon og Sagatun kafé ved E-18 (senere Holmestrandsveien). Har sitt navn etter gården Gundesø. Bydelsutvalget hadde foreslått Stasjonsveien, alternativt Sagatunveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet