Gundesøhagen

ble i 1978 satt som navn på en kombinert gang og adkomstvei mellom Skoger stasjon og Sagatun kafé ved E-18 (senere Holmestrandsveien). Har sitt navn etter gården Gundesø. Bydelsutvalget hadde foreslått Stasjonsveien, alternativt Sagatunveien.

Cookies | Personvern

bn