Gunnerud (gnr. 31)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, oppr. Gunnurud el. Gunnarud, av kvinnenavnet Gunna el. mannsnavnet Gunni, senere skrevet Gunnurud (1398), Gunnarudh (1453), Gunderødt (1593), Gunderød (1668), Gunderrøed (1723). Skoger kirke eide i 1398 part i gården, en annen part ble i 1453 solgt til Norges rikes hovmester Hartvig Krummedike. Borgermester Anders Madssen i Tønsberg overtok ca. 1640 gården som ble i hans slekt til 1723. Det er 35 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern

bn