Gustav Wriedts gate

Regulert gate på Hamborgstrøm fra Storgaten til Strømsgaten nær Gustav Wriedts bolig. Den fikk sitt navn i 1923 etter bryggerieieren (s.d.). Gaten ble imidlertid aldri opparbeidet etter planen, og i 1950 ble en gate på Hotvet mellom nåværende Øvre Ørengate og Henrik Ibsens gate, som løper parallelt med Rosenkrantzgaten, istedet gitt dette navn

Cookies | Personvern

bn