Guttormsen, Ose. J. (O. Bettums Eftf.)

Urmakerforretning med reparasjonsverksted, grunnlagt 1928 i Tollbodgaten 2. Flyttet på 1960-tallet til Strømsø Torg 4 A. Videreført 1968 av Hildemar Lindås og Tore Skeie under navnet Osc. J. Guttormsens Eftf., fra 1971 Lindås & Skeies Urforretning. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet